ANBI-status Stichting TEJO Goes

(Bij het bezoeken van onze website www.tejo-nederland.nl worden er geen persoonlijke gegevens verwerkt of opgeslagen indien u deze alleen gebruikt om informatie op te zoeken)

Stichting TEJO Nederland is in mei 2019 opgericht en heeft als doelstelling om de missie en visie van TEJO (Therapeuten voor Jongeren) uit te dragen, te borgen en te continueren. Deze stichting bevindt zich in de opstartfase en daarom nog geen ANBI-status aangevraagd.

Stichting TEJO Goes is een onafhankelijke stichting, die dankzij giften, donaties en subsidies wordt gefinancierd. Hierdoor is het mogelijk om het eerste TEJO-huis in Nederland in stand te houden.

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van belastingvoordelen bij erfenissen giften en schenkingen. Om het verstrekken van donaties aan o.a. Stichting TEJO Goes aantrekkelijker te maken is de ANBI-status aangevraagd en per 1 juni 2019 toegekend. Alle benodigde informatie treft u hier aan.

Huidige activiteiten en Beleidsplan van Stichting Therapeuten voor Jongeren Goes:

In ons activiteitenoverzicht 2018 vindt u de huidige stand van zaken van Stichting TEJO Goes.

In ons Meerjarenplan TEJO 2018-2020 is uitgebreide informatie te vinden over het toekomstig beleid van Stichting TEJO Goes.

Stichting TEJO Nederland

In de jaarcijfers wordt in woorden en cijfers een beeld gegeven van TEJO Nederland en van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar 2019.

Bekijk de jaarcijfers TEJO Nederland

Jaarverslag TEJO Nederland (volgt binnenkort)

Stichting TEJO Goes

In de jaarcijfers wordt in woorden en cijfers een beeld gegeven van TEJO Goes en van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar 2019.

Bekijk de jaarcijfers TEJO Goes

Jaarverslag TEJO Goes

Hulplijn bellen? Bel 06-53937099