Steun ons werk en doneer aan een TEJO-huis bij jou in de buurt

Wij maken ons zorgen!
  • over het groeiend aantal jongeren met psychische problemen.
  • over het taboe op praten over bijvoorbeeld depressie.
  • over het tekort aan hulp voor deze jongeren.
  • over de wachtlijsten in en organisatie van de huidige Jeugdzorg.
  • over de naleving van de Kinderrechten.
  • over de minimale aandacht voor participatie van jongeren bij het oplossen van hun eigen problemen.
  • over de huidige samenleving waarin we ‘los‘ van en in concurrentie met elkaar leven.
  • over de psychische gezondheid van de huidige generatie jongeren.

De nood is hoog – preventie is een sleutel – taboe openbreken is een “must” – niets doen is geen optie

Stichting TEJO Nederland is sinds mei 2019 opgericht. Het doel van deze Stichting is om de missie en visie van TEJO uit te dragen, te borgen en te continueren. TEJO-huizen, die in Nederland worden opgericht, zijn onafhankelijke Stichtingen die in samenwerking met Stichting TEJO Nederland de missie, visie en organisatie van TEJO vormgeven. Hiervoor wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Meer informatie is opvraagbaar via info@tejo-nederland.nl

Stichting TEJO Goes is een onafhankelijke stichting, die dankzij giften, donaties en subsidies wordt gefinancieerd. Ons TEJO-huis in Goes is het eerste TEJO-huis in Nederland en kan alleen bestaan dankzij de onbaatzuchtige inzet van al onze vrijwilligers maar ook dankzij uw financiële steun.

Per 1 januari 2019 heeft Stichting TEJO Goes de ANBI status (Algemeen Nut Beogende instellingen) ontvangen. Dit maakt het verstrekken van donaties aantrekkelijker. Deze status maakt het ons mogelijk om gebruik te maken van belastingvoordelen bij erfenissen, giften en schenkingen.

Naar alle benodigde informatie over de ANBI status.

In ons Activiteitenoverzicht 2018 vindt u de huidige stand van zaken van Stichting TEJO Goes.

In ons Meerjarenplan TEJO 2018-2020 vindt u uitgebreide informatie over het toekomstig beleid van onze stichting.

Donatieformulier

BedragWaarom doneren?

1 op de 10

jonge mensen hebben mentale klachten die in een vroeg stadium aangepakt kunnen worden.

80.000

kinderen hebben last van een depressie. TEJO helpt vaak in een voorstadium en voorkomt zo dat een kind in het zorgtraject terecht komt.

1 op de 12

voelt zich eenzaam. Een luisterend oor van een geschoolde therapeut en een warm kopje thee doen wonderen.

Onze sponsoren

Vrijwilliger worden?

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het gedachtengoed van TEJO een warm hart toedragen

Lees het verhaal van TEJO

Hulplijn bellen? Bel 06-53937099