Over TEJO

Waarom doen we wat we doen?

                                                        Wie zijn we en waar staan we voor?

 

Het TEJO-Handvest:

Op 20 november 2009 (verjaardag van het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (IRVK) van 20 november 1989) zag in België de organisatie vzw Jeugdtherapeuten Zonder Grenzen het levenslicht. Op 13 maart 2010 opende het eerste TEJO-huis de deuren in Antwerpen. Vanaf 2014 volgden tal van andere steden, gemeenten en regio’s.

TEJO, Therapeuten voor jongeren, is een onafhankelijk burgerinitiatief van vrijwillige, deskundige hulpverleners dat de rechten van jongeren hoog in het vaandel draagt.
TEJO vertrekt vanuit de basisprincipes vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag: het verbod op discriminatie, het belang van het kind, het recht op leven, overleven en ontwikkeling van het kind, het recht op participatie als ook het recht op hulpverlening.

Vanuit de actuele nood aan hulp, voorziet TEJO in gerichte en tijdige therapeutische hulpverlening, aanvullend aan de reguliere hulpverlening. TEJO biedt hierbij een maatschappelijk alternatief voor de toegenomen vraag van jongeren met psychische problemen.

Missie & visie
TEJO biedt jongeren tussen 10 en 20 jaar toegang tot on- en offline laagdrempelige therapeutische hulp, anoniem en gratis, onmiddellijk, op het moment dat zij er nood aan hebben en op een voor hen bereikbare plaats. Deze hulpverlening wordt aangeboden door professionele therapeuten werkend op vrijwillige basis vanuit verschillende TEJO-huizen, gesteund door gastvrouwen/-heren en andere deskundige vrijwilligers.
TEJO wil preventief werken door dringende hulpvragen snel en professioneel op te nemen zodat de probleemsituatie niet escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. Op deze manier wil TEJO het persoonlijk welzijn van jongeren verbeteren en hen opnieuw in hun kracht zetten zodat hun ontwikkelingsproces eenvoudiger en zorgelozer kan verlopen.

Kernfunctie en – begrippen
1. Aanvullende therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar
2. Gratis
3. Anoniem
4. Laagdrempelig, als de jongere er dringend behoefte aan heeft, makkelijk bereikbaar
5. Professionele, gekwalificeerde, op basis van vrijwilligheid werkende therapeuten aan de ingang van de hulpverlening
6. Kortdurend, vanuit het eigen therapeutisch denkkader van de therapeuten
7. Huiselijke omgeving met een warm welkom en/of (indien gewenst) vertrouwelijke en anonieme online-verbinding.
8. Simpel, soepel en samenwerkend, zodat de therapeut zijn ‘ambacht’ kan uitoefenen
9. Vroegdetectie en preventie om escalatie van problemen te voorkomen
10. Onafhankelijk burgerinitiatief, neutraal en onpartijdig
11. Geen onderscheid naar afkomst, religie, levensbeschouwing, politieke opvatting, gender
12. Multidisciplinair team.

Naast deze kernfunctie van aanvullende therapeutische hulpverlening blijft TEJO in de pioniersfunctie, samen met de reguliere hulpverlening en andere actoren uit het jeugdhulpverleningsveld, zoeken naar de juiste, innovatieve hulpverlening die aansluit bij de actuele noden van de jongeren op basis van gezamenlijke ervaringen.

Vanuit haar signaalfunctie vestigt TEJO eveneens in dialoog met de andere actoren uit de jeugd-hulpverlening, de aandacht van de overheid en van alle burgers op de reële behoefte aan kwaliteitsvolle, doelgerichte en tijdige therapeutische hulpverlening voor jongeren. Bovendien draagt TEJO bij tot de sociale beweging die een appèl doet op de solidariteit en inzet van de hele samenleving om mee verantwoordelijkheid te dragen voor het persoonlijk welzijn van alle jongeren, zodat ze de nodige groeikansen krijgen om mooi volwassen te worden.

TEJO nodigt iedereen uit tot een attitudebewustwording in de omgang met jongeren, een houding met meer ruimte, begrip en positieve aandacht voor jongeren. Doel is dat de jongeren zich oprecht gehoord en ondersteund voelen door volwassenen, zodat op termijn minder jongeren therapie nodig hebben.

 

“Jongeren op weg helpen in hun groei naar volwassenheid”

De TEJO-start in Nederland

In november 2016 nam Marja de Pundert-Dobbelaar het initiatief om ook een TEJO-huis in Nederland op te zetten. Haar ervaringen als vrijwillig werkend therapeut bij TEJO Brasschaat hadden haar doen inzien dat m.b.v. een PILOT het bestaansrecht van TEJO in Nederland zou kunnen worden aangetoond. Een uitnodiging aan alle jeugdbeleid-medewerkers van de 13 Gemeenten in Zeeland was de eerste stap. Samen met Ingrid De Jonghe (oprichtster TEJO Vlaanderen) verzorgde Marja een presentatie om het draagvlak te creëren voor de opstart. Na ruim anderhalf jaar voorbereiding werd in het voorjaar van 2018 het eerste TEJO-huis als PILOT in Nederland gestart. De primeur was voor de Gemeente Goes in Zeeland. Op 1 juni 2018 werd dit TEJO-huis officieel geopend door Ingrid De Jonghe, oprichtster van TEJO Vlaanderen. In Vlaanderen is het TEJO-concept een beproefd model. Op 13 maart 2010 opende het eerste TEJO-huis zijn deuren in het centrum van Antwerpen. De dringende behoefte aan onmiddellijke psychologische begeleiding voor jongeren uitte zich ook in andere steden. Ondertussen zijn er 14 TEJO-huizen in Vlaanderen waaraan ca +/- 500 vrijwilligers zich hebben verbonden.

Ondersteuning en begeleiding

TEJO organiseert intervisie en supervisie en specifieke opleidingen om beter gericht te zijn naar de wereld van de jongeren. De vrijwillig werkende therapeuten worden omringd door een team van experts, een raad van advies: expertise op het gebied van hulpverlening aan jongeren daar waar nodig is. ( Psychologen, Kinderpsychiater, Arts, Orthopedagoog, Jurist).

Stichting TEJO Nederland

Wil jij in jouw Gemeente ook een TEJO-huis opstarten? Neem dan contact op met Stichting TEJO Nederland. Wij helpen je graag op weg!

Bestuur Stichting TEJO Goes /TEJO Nederland:

Voorzitter: Marja de Pundert-Dobbelaar
Secretaris: Willy Dobbelaar
Penningmeester: Gert-Jan Huigsloot

KVK 69622264                                                                                         KVK  74890336

STICHTING Therapeuten voor Jongeren Goes                                 STICHTING Therapeuten voor Jongeren Nederland
Mosselbank 14, 4465AS Goes                                                               Prinsengracht 769 Suite 2.30, 1017JZ Amsterdam

IBAN-nummer: NL72ABNA0252286758                                            IBAN-nummer: NL72ABNA02029682845
BIC-nummer:  ABNANL2A                                                                    BIC-nummer: ABNANL2A

Contact: 06-50892894                                                                          Contact: 06-22418504

Je ziet eruit als de rest, maar je voelt je niet als iedereen?

 

 

 

“Eindelijk was het even stil in mijn hoofd als ik mezelf kraste.”

“Ik weet het echt even niet meer hoe het nou verder moet….”

“Is het ook mijn schuld dat er bij ons thuis zoveel ruzie wordt gemaakt?”

Steun ons werk!

ik heb hulp nodig

in scène gezette foto

“De rechten van het kind liggen ten grondslag aan de hulp die TEJO biedt”

 

Finalist UNICEF Paul van Vliet AWARD 2019

Lees het verhaal van TEJO

Hulplijn bellen? Bel 06-53937099