TEJO-teamlid

Functieomschrijving
Taakomschrijving:

Naast onze vrijwillig werkende therapeuten en gastvrouwen hebben we binnen onze TEJO organisatie een Algemeen Bestuur, een Raad van Advies en een zogenaamd TEJO-team. Doel van dit TEJO-team is om onze vrijwilligers te ondersteunen daar waar nodig om zodoende de kwaliteit van de hulp aan jongeren te kunnen verbeteren c.q. te kunnen borgen.

We zoeken belangstellenden die:
  • mee willen denken binnen het kader van de TEJO-visie om de vrijwilligers te ondersteunen in het hulp bieden aan jongeren in nood
  • feeling hebben met, en ervaring én interesse in de leef- en denkwereld van jongeren; iemand met interesse en/of ervaring in de jeugdhulp;
  • authentiek, integer, discreet, en flexibel zijn;
  • graag in een team willen werken;
  • gemiddeld één maal per 6 weken een aantal uren met ons willen brainstormen.
We bieden:
  • de mogelijkheid om mee te werken aan een boeiend burgerinitiatief voor hulpverlening aan jongeren.
  • een team met vrijwilligers dat professioneel en inspirerend werk verricht;
  • een warme en aangename, huiselijke omgeving;
  • de mogelijkheid om je passie/beroep uit te oefenen.