TEJO-teamlid

Functieomschrijving
Taakomschrijving:

Naast onze vrijwillig werkende therapeuten en gastvrouwen hebben we binnen onze TEJO organisatie een Algemeen Bestuur, een Raad van Advies en een zogenaamd TEJO-team. Doel van dit TEJO-team is om onze vrijwilligers te ondersteunen daar waar nodig om zodoende de kwaliteit van de hulp aan jongeren te kunnen verbeteren c.q. te kunnen borgen.

We zoeken allereerst naar jongeren zelf die zitting willen nemen in ons TEJO-team. Het gaat immers om jou! Daarnaast zoeken wij belangstellenden die:
  • mee willen denken binnen het kader van de TEJO-visie om de vrijwilligers te ondersteunen in het hulp bieden aan jongeren in nood
  • feeling hebben met, en ervaring én interesse in de leef- en denkwereld van jongeren; iemand met interesse en/of ervaring in de jeugdhulp;
  • authentiek, integer, discreet, en flexibel zijn;
  • graag in een team willen werken;
  • gemiddeld één maal per 6 weken een aantal uren met ons willen brainstormen.
We bieden:
  • jongeren een platform om mee te denken over “hoe zou goede hulp er uit kunnen zien voor jongeren?”. Jouw mening telt!
  • de mogelijkheid om mee te werken aan een boeiend burgerinitiatief voor hulpverlening aan jongeren.
  • een team met vrijwilligers dat professioneel en inspirerend werk verricht;
  • een warme en aangename, huiselijke omgeving;
  • de mogelijkheid om je passie/beroep uit te oefenen.

Het TEJO-team is op zoek naar JOU!

“De belangrijkste schakel bij TEJO is de jongere…..we willen niet OVER jongeren spreken en nadenken, maar MET!”

“Het TEJO-team kan alleen goed functioneren met de inbreng van de jongere zelf. Jouw mening telt!”

“Wat zou het fantastisch zijn als jongeren bij ons TEJO-team zouden aansluiten…heel welkom!!”

Hulplijn bellen? Bel 06-53937099