Privacybeleid

Bij het bezoeken van onze website www.tejo-nederland.nl worden er geen persoonlijke gegevens verwerkt of opgeslagen indien u deze alleen gebruikt om informatie op te zoeken over de Stichting Therapeuten voor Jongeren Nederland.

Indien u contact met ons maakt per e-mail of per telefoon, kunnen we vragen om bepaalde persoonlijke gegevens met onze stichting te delen: voor- en familienaam, leeftijd, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, thuisadres, werk- en opleidingsdetails en foto’s.

Binnen de Stichting Therapeuten voor Jongeren Nederland wordt de toegang tot persoonlijke gegevens die we ontvangen via e-mail of telefoon, beperkt tot die personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. U heeft het recht om een kopie van uw persoonlijke informatie op te vragen, te beoordelen, aan te laten passen, te laten verwijderen of om te vragen de verwerking van (bepaalde) gegevens stop te zetten.

We kunnen de privacyverklaring op elk moment wijzigen. Zodra het document is aangepast wordt de revisiedatum, vermeld in de voetnoot van dit document, bijgewerkt en is de nieuwe versie van toepassing.

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u ons bereiken via de onderstaande contactgegevens:

TEJO Goes (NL)
Grote Kade 2,
4461 BE Goes

info@tejo-nederland.nl
0113-853308
06-53937099

Hulplijn bellen? Bel 06-53937099