Dit is de privacy statement van www.tejo-nederland.nl
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

Als je onze website bezoekt kunnen we dus persoonsgegevens van jou verkrijgen. Een persoonsgegeven is alle informatie waardoor jij (direct of indirect) herkend kan worden. Een persoonsgegeven kan een IP-adres, een telefoonnummer of een e-mailadres zijn. Wij behandelen jouw gegevens strikt vertrouwelijk. Alle vrijwilligers binnen onze organisatie hebben een geheimhoudingsplicht.

Wanneer je de website van TEJO bezoekt verkrijgen we automatisch het IP-adres van jouw computer en weten we welke computer onze website op zocht. Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook verkrijgen via cookies op onze website. Als we verder gegevens van jou ontvangen, is dat omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier op deze website. De persoonsgegevens die je met ons deelt zullen wij zoveel mogelijk anonimiseren, zodat deze niet naar jou herleidbaar zijn.

We kunnen onze privacy statement op elk moment wijzigen. Zodra het document is aangepast wordt de revisiedatum, vermeld onderaan deze pagina, bijgewerkt en is de nieuwe versie van toepassing.

Jouw vragen of opmerkingen kun je stellen op de volgende manier: 

Per e-mail: info@tejo-nederland.nl

Per post: Stichting TEJO Nederland,

Vondelstraat 71

1054 GK Amsterdam

Laatst gewijzigd op 24 augustus 2021

TEJO-huis Goes, Zeeland

06-53937099

TEJO-huis Deurne, Brabant

0493-242102

TEJO-huis Breda, Brabant

06-19118887