ANBI-status TEJO Goes - TEJO Nederland

Stichting TEJO Goes – ANBI

De belastingdienst heeft aan Stichting TEJO Goes de status van “Algemeen Nut Beogende Instellingen” (ANBI) verleend met een beschikking van 3 juni 2019, onder registratienummer RSIN 8579 43 935 (Beschikking belastingdienst ANBI-status). De erkenning dateert van 1 januari 2019 en geldt voor onbepaalde tijd. Deze status faciliteert de fiscale aftrekbaarheid van donaties/giften aan Stichting TEJO.

Alle benodigde informatie treft u hieronder aan.

Contactgegevens:

Stichting Therapeuten voor Jongeren Goes (Stichting TEJO Goes) Oprichting d.d. 15 september 2017

Postadres:
Mosselbank 14
4465 AS Goes
E: welkom@tejo-goes.nl

Bezoekadres:
Frans den Hollanderlaan 21
4461 HL Goes
T: 06-53937099

E: welkom@tejo-goes.nl

KvK 69622264
RSIN 857943935
NL72 ABNA 0252 2867 58

Voor bestuursaangelegenheden kunt u contact opnemen met Willy Dobbelaar
T: 06-50892894
E: willy@tejo-nederland.nl

 

Bestuurssamenstelling

Mevr. J.M. (Marja) de Pundert-Dobbelaar – voorzitter
Mevr. W.C. (Willy) Dobbelaar – secretaris
C.P. (Kristian) Aarnoutse – penningmeester

 

Raad van Advies

Dhr. H. (Hans) Buitenhek –  (jurist)
Zowel het Bestuur als de Raad van Advies ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

 

Doelstelling Stichting TEJO Goes:

De Stichting heeft ten doel het verlenen van psychische hulp aan jongeren in de leeftijd van tien (10) jaar tot en met twintig (20) jaar om verdere escalatie van problemen te voorkomen en zo bij te dragen tot het herstellen, verstrekken en vergroten van het persoonlijk welzijn van jongeren in de samenleving. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door snel, kosteloos en met garantie op anonimiteit deskundige hulp aan te bieden met inzet van professionele, gekwalificeerde en vrijwillig werkende jeugdprofessionals.

TEJO-huis Goes, Zeeland

06-53937099

TEJO-huis Deurne, Brabant

0493-242102

TEJO-huis Breda, Brabant

06-19118887