Waar staan wij voor?

TEJO (Therapeuten voor Jongeren) biedt jongeren tussen 10-20 jaar toegang tot laagdrempelige kortdurende therapeutische hulp, ANONIEM en GRATIS op het moment dat zij er behoefte aan hebben en op een voor hen bereikbare plaats. Ook chatten en (video)bellen zijn op afspraak mogelijk. Deze hulpverlening wordt aangeboden door professionele therapeuten op vrijwillige basis, gesteund door zorgzame, hartelijke gastvrouwen en -heren en andere deskundige vrijwilligers.

TEJO (Therapeuten voor Jongeren) biedt jongeren tussen 10-20 jaar toegang tot laagdrempelige kortdurende therapeutische hulp, ANONIEM en GRATIS op het moment dat zij er behoefte aan hebben en op een voor hen bereikbare plaats. Ook chatten en (video)bellen zijn op afspraak mogelijk. Deze hulpverlening wordt aangeboden door professionele therapeuten op vrijwillige basis, gesteund door zorgzame, hartelijke gastvrouwen en -heren en andere deskundige vrijwilligers.

TEJO zet in op preventie en neemt de dringende hulpvraag onmiddellijk op zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. Op die manier wil TEJO het persoonlijk welzijn van jongeren verbeteren en hen terugzetten in hun eigen kracht zodat hun ontwikkelingsproces eenvoudiger kan verlopen.

Uitgangspunten aanpak TEJO

De werkwijze van de onafhankelijke vrijwilligersorganisatie TEJO is gebaseerd op de basisprincipes van het Kinderrechtenverdrag der Verenigde Naties, nl:

Artikel 2: Geen discriminatie
Artikel 3: Belang van het kind
Artikel 12: Eigen mening
Artikel 13: Vrijheid van meningsuiting
Artikel 24: Recht op hulpverlening

Dit betekent voor alle zeeuwse jongeren dat zij op eigen initiatief, met of zonder toestemming van bijv. ouders, familie, huisarts, verwijzer etc. een TEJO-huis mogen binnenlopen of kunnen chatten en (video)bellen. Er is geen indicatie of diagnose vereist. In een veilige en “warme omgeving” kunnen zij (met of zonder afspraak) anoniem hun verhaal vertellen en hulp vragen. TEJO biedt 10 gratis sessies aan. Op een moment dat de jongere er behoefte aan heeft. Uit ervaring blijkt dat na gemiddeld 5-6 sessies jongeren in staat zijn om hun eigen levenspad verder te volgen. Indien verwijzing nodig is dan wordt hier samen (met mandaat van de jongere) naar toe gewerkt. Wachten op een lijst alleen is geen optie. In de tussenliggende tijd gaan professionele therapeuten met de jongere aan de slag. TEJO werkt met respect voor de inbreng en participatie van jongeren zelf. Wij praten niet OVER, maar eerst MET de jongere zelf. Vertel eens………….

Burgerinitiatief

Na succesvolle ervaringen in België, waar de vrijwilligersorganisatie TEJO sinds 8 jaren in een 13-tal steden actief is, heeft TEJO (Therapeuten voor Jongeren) inmiddels het eerste TEJO-huis in Nederland officieel geopend op 1 juni 2018. De primeur is voor de gemeente Goes.

Dankzij de financiële inbreng van particulieren en de gemeenten Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal kon de pilot voor Nederland opstarten. Komend jaar wordt bekeken in hoeverre dit Belgisch concept ook bestaansrecht heeft in Nederland. Een uitdaging voor de medewerkers van Stichting TEJO Goes om samen met andere spelers in het veld nieuwe innovatieve ideeën te onderzoeken op bruikbaarheid, gegeven de problemen in de huidige Nederlandse Jeugdzorg.

TEJO biedt meer dan een ‘warm’ luisterend oor