TEJO helpt jongeren op weg

Bij TEJO hebben we een gedeelde droom. Het herstellen en versterken van de mentale gezondheid van alle jongeren tussen de 10 en 20 jaar in Nederland door het verlenen van gratis preventieve en laagdrempelige professionele ondersteuning in TEJO-huizen.

TEJO is er voor jongeren met zorgen, twijfels of vragen. TEJO is een toegankelijke en veilige plek waar vrijwillig werkende professionals een warm luisterend oor bieden. Door tijdig een goed gesprek te voeren, helpt TEJO voorkomen dat vragen en zorgen uitgroeien tot grotere problemen.

Dat maken wij mogelijk in de TEJO-huizen. Wij bieden jongeren alle tijd en ruimte en ontmoeten hen als ervaringsdeskundigen die aandacht vragen voor hun verhaal. We gaan een gelijkwaardige relatie met hen aan, waarin wij hun wensen en privacy altijd respecteren. Samen kijken we hoe en met welke hulp zij het beste verder kunnen.

De aanpak van TEJO is laagdrempelig en flexibel. De professionele ondersteuning is gratis en direct toegankelijk. Jongeren kunnen binnenlopen met of zonder afspraak. Een verwijzing of toestemming is niet nodig. 

We werken voorafgaand aan en aanvullend op de reguliere zorg, maar hebben een grote interesse in samenwerking en kennisuitwisseling. Wij geloven dat onze vernieuwende aanpak, onze mentale ondersteuning, een essentiële rol speelt bij het herstellen en versterken van het mentaal welbevinden van jongeren. Want hoe eerder zij een goed gesprek voeren, hoe groter de kans dat hun problemen niet escaleren. 

Uitgangspunten in de aanpak van TEJO

TEJO is een onafhankelijk burgerinitiatief van vrijwillig werkende gekwalificeerde professionals waarbij de rechten van jongeren hoog op de agenda staan. TEJO werkt op basis van de participatiebepalingen uit het Kinderrechtenverdrag. Dit zijn ‘Belang van het kind’ (Artikel 3), ‘Participatie en Hoorrecht ‘(Artikel 12), ‘Vrijheid van meningsuiting’ (Artikel 13), ‘Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst’ (Artikel 14), ‘Vrijheid van vereniging’ (Artikel 15) en ‘Recht op informatie’ (Artikel 17). TEJO werkt met respect voor de inbreng en participatie van jongeren zelf.

Het allereerste TEJO-huis opende in Antwerpen (België) op 13 maart 2010. Vanaf 2014 volgden er huizen in meer steden, gemeenten en regio’s. Het eerste TEJO-huis in Nederland werd geopend op 1 juni 2018 en staat in Goes. Inmiddels staan er ook TEJO-huizen in Deurne, Breda en Almelo.

Op de planning staat verdere kwalitatieve en kwantitatieve groei en ontwikkeling van TEJO Nederland. Om zo op meer plekken gerichte en tijdige preventieve mentale ondersteuning te kunnen geven. Daardoor zijn wij een belangrijk maatschappelijk alternatief voor de toegenomen vraag van jongeren met psychische problemen.

TEJO biedt meer dan een ‘warm’ luisterend oor

TEJO-huis Goes, Zeeland

06-53937099

TEJO-huis Deurne, Brabant

0493-242102

TEJO-huis Breda, Brabant

06-19118887