Opdracht: ondersteuning fondsenwerving Stichting TEJO Nederland

voor 2024

TEJO NEDERLAND

Opdrachtomschrijving:

Stichting TEJO Nederland (TEJO) zoekt per direct parttime en projectmatige ondersteuning bij het opstarten en organiseren van onze fondsenwerving. De opdracht loopt vooralsnog gedurende 2024 en het budget is maximaal € 45.000 (inclusief BTW).

TEJO in het kort

De mentale gezondheid van jongeren staat ernstig onder druk. De jeugdzorg draait overuren en er zijn lange wachtlijsten. Bij TEJO hebben we een gedeelde droom. Het herstellen en versterken van de mentale gezondheid van alle jongeren tussen de 10 en 20 jaar in Nederland. Daarvoor helpen wij (nieuwe) ‘TEJO-huizen’ op gang. In deze huizen krijgen jongeren gratis professionele ondersteuning. Anoniem en zonder wachtlijsten. Wij geloven dat preventieve ‘nuldelijns’ ondersteuning een belangrijke rol kan spelen bij het voorkomen dat jongeren te snel gemedicaliseerd worden en in de reguliere zorg terechtkomen. Wij zien het ook als onze rol om mensen bewust te maken van de urgentie om te veranderen. Wij zetten daarom aan tot beweging en actie.

De opdracht

Er zijn op dit moment TEJO-huizen in Goes, Deurne, Breda en Almelo. Deze zijn tot stand gekomen door de inzet van een grote groep vrijwilligers en met financiële ondersteuning van de centrale TEJO-organisatie, het Oranje Fonds, FNO Zorg voor Kansen, Adessium Foundation, gemeentes en diverse lokale fondsen en private donateurs. Wij denken dat de behoefte aan TEJO-huizen veel groter is. Om de voorziene groei te kunnen faciliteren en ondersteunen heeft de centrale organisatie meer financiële slagkracht nodig. Om onze missie te verwezenlijken en onze impact te kunnen vergroten, zijn wij daarom nu op zoek naar een ervaren fondsenwervingsspecialist of een klein bureau om ons team gedurende 2024 te versterken.

De opdracht betreft het ontwikkelen en (mede) uitvoeren van een strategie voor landelijke fondsenwerving bij filantropische fondsen, gemeentes, bedrijven en grote gevers (major donors). Het kan daarbij gaan om het:

 • Beoordelen van de mogelijkheden binnen de vier doelgroepen voor fondsenwerving;
 • Identificeren, selecteren en beoordelen van potentiële financiers;
 • Ontwikkelen van een fondsenwervingsplan voor de projectperiode;
 • Differentiëren en testen van de TEJO-propositie en communicatiematerialen (de case for support);
 • Adviseren over de toe te passen wervingsmethodes (gesprekken; campagnes; evenementen; etc.);
 • Voorbereiden en voeren van kennismakingsgesprekken;
 • Schrijven van aanvragen, beheren van het aanvraagproces en voorbereiden van de samenwerking;
 • Vastleggen van afspraken in overeenkomsten en opstarten van het relatiebeheer;
 • Ontwikkelen van voorstellen voor de interne inbedding van fondsenwerving op langere termijn.

Voor een goede uitvoering van de opdracht achten wij daarnaast het volgende van belang:

 • Samenwerken met onze landelijk communicatieadviseur, de landelijk programmamanager en de leden van het bestuur, en benutten van hun kennis, ervaring en contacten;
 • Betrekken van de besturen en medewerkers van de TEJO-huizen en creëren van mogelijkheden voor hen om nieuwe kennis op te doen op het gebied van lokale fondsenwerving (het is een uitdaging voor individuele TEJO-huizen om blijvende financiële dekking te vinden);
 • Rapporteren over de voortgang en de resultaten, en zorgdragen voor een goede overdracht bij afronding van de opdracht.

Procedure

Wij nodigen geïnteresseerde specialisten of bureaus uit om uiterlijk 15 mei 2024 een beknopt voorstel met een gefaseerd activiteitenplan én een budget in te dienen. Wij zullen ingediende voorstellen beoordelen op:

 • Aantoonbare ervaring met succesvolle fondsenwerving voor goede doelen bij filantropische fondsen, gemeentes, bedrijven en grote gevers;
 • Affiniteit met het onderwerp ‘mentale gezondheid van jongeren’ en een benadering die past bij onze aanpak, achtergrond en doelstellingen;
 • Doelgerichtheid, pragmatisme, kostenbewustzijn en creativiteit;
 • Relevante referenties van eerdere projecten.

De selectieprocedure omvat een eerste beoordeling van ingediende voorstellen en een gesprek om de voorgestelde aanpak toe te lichten. Nadat wij een keuze gemaakt hebben, is er gelegenheid het voorstel waar nodig nader uit te werken.

Contactinformatie

Voor verdere vragen en het indienen van voorstellen kunnen geïnteresseerde partijen contact opnemen met onze landelijk programmamanager Hester Frank (hester@tejo-nederland.nl; 06-10106412) of met ons bestuurslid Michiel de Wilde (michiel@tejo-nederland.nl; 06-51262728).

Download hier de opdracht

SOLLICITEREN

START VANDAAG NOG MET JOUW INZET VOOR JONGEREN MET PROBLEMEN

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

JOUW GEGEVENS


CV UPLOADEN

Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 5 MB.

TEJO-huis Goes, Zeeland

06-53937099

TEJO-huis Deurne, Brabant

0493-242102

TEJO-huis Breda, Brabant

06-19118887