LANDELIJK PROGRAMMAMANAGER

24 UUR PER WEEK

STICHTING TEJO NEDERLAND

Een verbinder tussen de nationale organisatie en de lokale vestigingen

 

Stichting TEJO Nederland is de Nederlandse samenwerkingspartner van het uit België afkomstige en beproefde TEJO-concept. Onze missie is het herstellen en versterken van de mentale gezondheid van jongeren in Nederland door het verlenen van gratis preventieve en laagdrempelige professionele mental support in TEJO-huizen.

Op weg naar volwassenheid komt er veel op jongeren af. Dit zorgt soms voor twijfel, onrust of verwarrende gevoelens. Vragen waarop het antwoord niet direct paraat is en die tijd en ruimte nodig hebben. TEJO biedt die tijd en ruimte. Want alle jongeren hebben het recht om mentaal gezond op te groeien, zoals ook staat in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. TEJO-huizen vormen een veilige, toegankelijke plek. Hier bieden vrijwillig werkende professionals een warm luisterend oor, denken oprecht mee of spiegelen waar dat helpt. Iedereen tussen de 10 en 20 jaar kan bij TEJO terecht. Zonder verwijzing of toestemming. Met of zonder afspraak. Er is geen wachtlijst en gesprekken zijn gratis en vertrouwelijk. TEJO luistert zonder oordeel naar ieders verhaal en onze aanpak is positief en oplossingsgericht. Door tijdig het goede gesprek te voeren, voorkomt TEJO dat vragen en zorgen uitgroeien tot grotere problemen.

TEJO helpt jongeren op weg!

Organisatie

TEJO Nederland is de overkoepelende organisatie die de opstart van lokale TEJO-huizen mogelijk maakt en het TEJO-concept bewaakt. Het bestuur van TEJO Nederland bestaat uit drie personen en wordt ondersteund door een parttime bestuursadviseur en raad van advies. Voor de introductie en borging van het TEJO-concept heeft TEJO Nederland een licentieovereenkomst gesloten met TEJO Vlaanderen. Op basis hiervan kan TEJO Nederland sublicenties verlenen aan lokale initiatieven. In 2018 is in Goes het eerste TEJO-huis van Nederland geopend. In september 2021 volgde het TEJO-huis in Deurne en dit najaar start het derde TEJO-huis in Breda. Bij TEJO telt de stem van de jongeren echt. Wij beschouwen hen als ervaringsdeskundigen die aandacht vragen voor hun verhaal, gaan een gelijkwaardige relatie met hen aan, en betrekken hen zoveel mogelijk bij alle aspecten van de organisatie.

In 2021 is de pilotfase geëvalueerd en is een plan ontwikkeld voor de verdere groei en ontwikkeling van TEJO Nederland. Sinds 2022 mag TEJO Nederland daarom ook deelnemen aan Groeiprogramma V van het Oranje Fonds: het Pioniersprogramma. Om de huidige en geplande TEJO-huizen professioneel te begeleiden ontstaat nu de behoefte om de landelijke organisatie te versterken met een parttime Landelijk Programmamanager.

Jouw rol en verantwoordelijkheden

Als Landelijk Programmamanager speel je een cruciale rol in de verder groei en ontwikkeling van het TEJO- concept in Nederland. Je bent in dienst bij TEJO Nederland en rapporteert rechtstreeks aan het landelijke bestuur. Namens dit bestuur begeleid je de besturen en medewerkers van lokale TEJO-huizen. Je bent een verbinder die alle geledingen van de organisatie helpt om met en van elkaar te leren, je bewaakt daarbij het TEJO-concept, en werkt voortdurend aan verdere professionalisering. Je belangrijkste verantwoordelijkheden hierbij zijn:

 • Het ondersteunen en adviseren van lokale initiatieven bij de ontwikkeling, opstart en exploitatie van een succesvol TEJO-huis;
 • Het zorgdragen voor een professionele ondersteuning van het bestuur van TEJO Nederland en het bewaken en versterken van het centrale TEJO-concept;
 • Het optimaliseren van de samenwerking en uitwisseling tussen de landelijke organisatie TEJO Nederland, de lokale TEJO-huizen en andere geledingen.

Jouw taken

Begeleiden van lokale TEJO-huizen:

 • Ondersteunen van toekomstige initiatieven bij het aanvragen van de benodigde sublicentie voor een TEJO-huis en bij het voorbereiden van de opstart;
 • Ontwikkelen, onderhouden, aanvullen en proactief aanbieden van de TEJO-toolbox met managementinstrumenten;
 • Organiseren, verbeteren en waar nodig uitbreiden van de landelijke trainingen en/of workshops voor vrijwilligers;
 • Ophalen van feedback vanuit de TEJO-huizen om daarmee het landelijk bestuur te attenderen op verbeteringsmogelijkheden en aandachtspunten, en snel oplossen van operationele problemen;
 • Adviseren en coachen van lokale besturen en medewerkers bij het op afgesproken wijze uitvoeren van het landelijke beleid en de professionalisering van de bedrijfsvoering.

Ondersteunen van het landelijke bestuur:

 • Uitdragen, implementeren en uitvoeren van het landelijk beleid op basis van het opgestelde groei- en ontwikkelingsplan voor TEJO Nederland;
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor de totstandkoming, realisatie en borging van de kwaliteit en inhoud van de visie en missie in de dagelijkse werkwijze van de TEJO-huizen;
 • Uitvoeren van projecten om de landelijke organisatie te versterken, bijvoorbeeld wat betreft impactmanagement, communicatie, ICT, de AVG, etc;
 • Deelnemen aan vergaderingen van het landelijk bestuur en daarin verslag doen van de belangrijkste ontwikkelingen bij de TEJO-huizen;
 • Rapporteren over de voortgang van je werkzaamheden op afgesproken wijze en een regelmatig informeel contact onderhouden met de voorzitter van het landelijke bestuur;
 • Samenwerken met de bestuursadviseur bij het uitvoeren van onderdelen van het jaarlijkse werkplan en deze op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen;
 • Zorgdragen voor de tijdige ontvangst en verwerking van de afgesproken rapportages van de locaties, zodat het landelijk bestuur zicht houdt op kwaliteit, productiviteit en financiële gezondheid.

Faciliteren van samenwerking en uitwisseling:

 • Onderhouden van de informele contacten met je evenknie bij TEJO Vlaanderen en voorbereiden en organiseren van het halfjaarlijkse overleg tussen beide landelijke besturen;
 • Voorbereiden, organiseren en voorzitten van het TEJO Forum, een overleg waarin het landelijke bestuur en lokale besturen elkaar ontmoeten om informatie, kennis en ervaringen uit te wisselen;
 • Vertegenwoordigen van TEJO Nederland in bijeenkomsten van de landelijke alliantie van laagdrempelige inloopvoorzieningen.

Jouw profiel

 • Sterke affiniteit met de visie, missie, uitgangspunten en doelstellingen van TEJO Nederland; • Ervaring met het thema mentale gezondheid en met de doelgroep jongeren;
 • Zelfstandig, resultaatgericht, proactief en hands-on;
 • Kunnen plannen, coördineren en organiseren;
 • Integer en empathisch, in staat met veel verschillende belanghebbenden samen te werken; • Behulpzame en flexibele instelling;
 • Respect voor privacy van jongeren en vrijwilligers;
 • Communicatief sterk in woord en geschrift, beknopt en overtuigend;
 • Creatief en inventief;
 • Academisch denk- en werkniveau.

Ons aanbod

Stichting TEJO Nederland is op zoek naar een enthousiaste Landelijk Programmamanager die de visie en missie onderschrijft en uitdraagt. Het betreft een uitdagende, brede en in sterke mate uitvoerende functie. Deze is per direct beschikbaar voor (24) uur per week voor een periode van vooralsnog 1 jaar. Verlenging en ontwikkeling van de functie zijn afhankelijk van het resultaat van de pilotfase en de toekenning van financiële middelen uit subsidieaanvragen.

Er is geen specifieke standplaats, want veel overleg vindt digitaal plaats. Wij vragen wel de bereidheid om met regelmaat te reizen, vooral om de lokale TEJO-huizen te bezoeken en met het landelijke bestuur te overleggen. De overeenkomst wordt aangegaan via een detacheringsbureau. De arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op leeftijd en ervaring en zijn in lijn met de CAO-welzijn.

Jouw reactie en de procedure

Heb je belangstelling voor deze functie en voldoe je aan het gevraagde profiel? Stuur dan je CV met een beknopte motivatiebrief voor 30 september 2022 aan mevrouw Willy Dobbelaar: willy@tejo-nederland.nl. De selectieprocedure bestaat uit twee rondes: een eerste online kennismaking en mogelijk een tweede fysiek gesprek met het bestuur van Stichting TEJO Nederland. Een assessment behoort tot de mogelijkheden.

SOLLICITEREN

START VANDAAG NOG MET JOUW INZET VOOR JONGEREN MET PROBLEMEN

"*" geeft vereiste velden aan


JOUW GEGEVENS


CV UPLOADEN

Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 512 MB.

TEJO-huis Goes, Zeeland

06-53937099

TEJO-huis Deurne, Brabant

0493-242102