NIEUWS

6 organisaties, één doel: samen werken aan mentale gezondheid

Zes organisaties, waaronder TEJO, hebben de handen ineengeslagen en deAlliantie laagdrempelige inloopmogelijkheden mentale gezondheid jongerenopgericht. Samen willen we een landelijke dekking realiseren met laagdrempelige inloopmogelijkheden waar jongeren hun mentale gezondheid kunnen versterken.

In Nederland zijn verschillende organisaties die inloopmogelijkheden voor en door jongeren initiëren. Jongeren kunnen hier zonder afspraak, verwijzing of toestemming binnenlopen voor een warm luisterend oor en advies. Met zes van deze organisaties hebben we de krachten gebundeld in een alliantie 

Preventie als sleutel

Wij zijn ervan overtuigd dat preventie een essentiële rol speelt bij de ondersteuning van de mentale gezondheid van jongeren. Praten over problemen, zorgen of (levens)vragen zorgt ervoor dat problemen niet escaleren. Verschillende onderzoeken in binnen- en buitenland bewijzen het: preventieve ondersteuning is effectief. Het vergroot de kwaliteit van leven èn levert maatschappelijk veel op. Onderzoek wijst helaas ook uit dat de mentale gezondheid van jongeren momenteel onder druk staat. Ook de Rijksoverheid erkent dit en komt met een aanpak gericht op preventie, namelijk: ‘Mentale Gezondheid: van ons allemaal’.

Een inloopmogelijkheid voor elke jongere

Genoeg reden voor ons om de handen ineen te slaan. Naast TEJO Nederland zijn ook Join Us, @ease, Roger That Inspiratielab, Jimmy’s en Weave The Fabric of Society onderdeel van de inloopalliantie.

Alle organisaties in de alliantie hebben een andere ontstaansgeschiedenis en omvang en bevinden zich in verschillende ontwikkelingsfases. Toch hebben we één gezamenlijk doel. We willen namelijk een landelijk dekkend netwerk van inloopvoorzieningen creëren. Zodat alle jongeren van Nederland een plek hebben waar zij terecht kunnen voor mentale ondersteuning.

We voelen ons sterk verbonden en zien de impact van ons werk. De komende jaren zetten we ons in om onze ambities waar te maken. Dit doen we door ons onder andere te richten op een brede erkenning van de maatschappelijke waarde van laagdrempelige inloopmogelijkheden, het verankeren hiervan in wet- en regelgeving, structurele financiering, het professionaliseren van de aanpak en werkwijze van de leden (denk aan kwaliteitscriteria, borging en toetsing) en het creëren en onderhouden van een netwerk van sociaal ondernemers die hetzelfde doel voor ogen hebben. 

Wil je meer weten? Als organisatie zelf lid worden van de alliantie of in gesprek komen met ons? Neem vooral contact op. Dit kan via info@inloopalliantie.nl

Beeld © Inloopalliantie

Slide
SpelenPlay

TEJO-huis Goes, Zeeland

06-53937099

TEJO-huis Deurne, Brabant

0493-242102

TEJO-huis Breda, Brabant

06-19118887