Stichting TEJO Nederland – ANBI

De belastingdienst heeft aan Stichting TEJO Nederland de status van “Algemeen Nut Beogende Instellingen” (ANBI) verleend met een beschikking van 21 december 2020, onder registratienummer RSIN 8600 63 896 (Beschikking belastingdienst ANBI-status). De erkenning dateert van 23 september 2020 en geldt voor onbepaalde tijd. Deze status faciliteert de fiscale aftrekbaarheid van donaties/giften aan Stichting TEJO.

Alle benodigde informatie treft u hieronder aan.

Contactgegevens:

Stichting Therapeuten voor Jongeren Nederland (Stichting TEJO Nederland). Oprichting d.d. 21 mei 2019

Postadres:
Vondelstraat 71
1054 GK Amsterdam

E: info@tejo-nederland.nl

KvK 74890336
RSIN 860063896
NL51 ABNA 0849 3900 36

Voor bestuursaangelegenheden kunt u contact opnemen met Willy Dobbelaar

T: 06-50892894
E: willy@tejo-nederland.nl

 

Bestuurssamenstelling

Mevr. J.M. (Marja) de Pundert-Dobbelaar – voorzitter
Mevr. W.C. (Willy) Dobbelaar – secretaris
Dhr. G.J.B. (Gert-Jan) Huigsloot – penningmeester

 

Raad van Advies

Dhr. R. (René) Bours (fiscalist en bestuurder)
Dhr. G. (Goos) Cardol (voormalig stafjurist bij de Raad voor de Kinderbescherming)
Mevr. L.G.M.T. (Loes) Keijsers (Professor in Clinical Child and Family Studies at the Department of Psychology, Education and Child Studies, Erasmus University Rotterdam)

Zowel het Bestuur als de Raad van Advies ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

 

Doelstelling Stichting TEJO Nederland:

  • het ondersteunen van de kwaliteitsvolle uitbouw van de lokale Therapeuten voor Jongeren-stichtingen (de ‘TEJO-stichtingen’) in Nederland en het behartigen van hun belangen;
  • het ontwikkelen en verspreiden van de visie die ten grondslag ligt aan de werkwijze inzake hulpverlening aan jongeren;
  • het formuleren van aanbevelingen vanuit de hulpverlening aan de overheid en de samenleving, die de gezondheid en het welzijn van jongeren kunnen verbeteren; en
  • het vormgeven van een sociale beweging (samen met andere maatschappelijke actoren) die opkomt voor de verbetering van de situatie van jongeren in alle (levens)domeinen.

 

Jaarverslagen & Jaarrekeningen

2019

Bekijk de jaarcijfers TEJO Nederland

2020

Meerjaren beleidsplan TEJO 2020-2022:
Download het beleidsplan

Jaarverslag TEJO Nederland 2020

Jaarrekening 2020 TEJO Nederland

2021

Jaarverslag TEJO Nederland 2021

Jaarrekening 2021 TEJO Nederland

2022

Jaarrekening 2022 TEJO Nederland

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2022

TEJO-huis Goes, Zeeland

06-53937099

TEJO-huis Deurne, Brabant

0493-242102

TEJO-huis Breda, Brabant

06-19118887