Vacature Coördinator Jongeren inloophuis (20-24 uur)

Vacature Coördinator Jongeren inloophuis (20-24 uur)

20-24 UUR PER WEEK

TEJO ALMELO

Opdrachtomschrijving:

TEJO Almelo biedt mentale hulp aan jongeren van 10 tot ongeveer 20 jaar. Laagdrempelig, gratis en preventief. Deze kortdurende hulp wordt geboden in de vorm van gesprekken met vrijwillig werkende professionals (therapeuten). TEJO-professionals gaan een gelijkwaardige relatie met de jongere aan, waarin de wensen en privacy van de jongeren altijd voorop staan.

Doordat jongeren in een vroeg stadium kunnen praten over hun vragen en problemen, kan escalatie worden voorkomen. Voor 91% van de jongeren die bij TEJO komen geldt dat zij na een aantal gesprekken zelfstandig verder kunnen en geen (dure) reguliere zorg meer nodig hebben. Deze jongeren komen dus ook niet op lange wachtlijsten. Maar nog belangrijker is dat zij sneller weer van hun jeugd kunnen genieten!

We ontvangen de jongeren in ons TEJO-huis aan de Wierdensestraat 18 in Almelo. Dit is een gastvrije, gezellige en veilige plek waar alle jongeren welkom zijn, ongeacht hun vraag, zorg of probleem.

De vrijwilligers bij  TEJO Almelo vormen een hecht team met een gezamenlijk doel. We zijn transparant, oplossingsgericht en flexibel in ons doen en laten. We werken voorafgaand aan en aanvullend op de reguliere zorg, en hebben een grote interesse in samenwerking en kennisuitwisseling. Ieders inbreng is bij TEJO Almelo onmisbaar. Wij worden vanuit de landelijke koepelorganisatie TEJO Nederland ondersteund om ons werk zo goed mogelijk én met plezier te doen.

TEJO helpt jongeren op weg! 

Wie zoeken wij?

Een enthousiaste duizendpoot die 20-24 uur per week zorg draagt voor het dagelijks reilen en zeilen van het TEJO-huis in Almelo.

Als coördinator zorg je dat alles op rolletjes loopt en ben je het eerste aanspreekpunt (zowel in- als extern) van ons TEJO-huis. Je draagt de visie en missie van TEJO uit en je rapporteert aan het bestuur. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het primaire proces; het faciliteren van de gesprekken van jongeren met de professionals. Je zorgt voor de werving, selectie, training en begeleiding van de vrijwilligers. Ook maak je de planning voor de professionals en de gastheren en -vrouwen. Je bent zoveel mogelijk aanwezig tijdens de openingsuren.

Daarnaast heb je nauw contact met de gemeente, GGZ, Avedan, huisartsen en andere “doorverwijzers”. Met de TEJO Jongerenadviesraad, andere adviseurs en sponsoren van TEJO  spar je regelmatig. Je houdt van samenwerken en kennis delen en je wordt bij je werkzaamheden geadviseerd door de leden van het dagelijks bestuur. Je levert een constante bijdrage aan de kwaliteit en ontwikkeling van TEJO Almelo.

Wat vragen wij?

 • Afgeronde sociale hbo-opleiding zoals MWD, SPH, SW, Pedagogiek, Psychologie of gelijkwaardig;
 • Ervaring met jongeren is een pré;
 • Kennis van het oplossingsgericht werken is een pré;
 • Ervaring met sociale media en digitale hulpmiddelen als planning tools en data opslag.

Als “spin in het web” ben je:

 • Empathisch;
 • Flexibel;
 • Creatief en inventief;
 • Stressbestendig;
 • Ondernemend;

Wat bieden wij?

 • Een gemotiveerd en dynamisch team;
 • De mogelijkheid om mee te werken aan een prachtig burgerinitiatief;
 • Een beloning in lijn met de voorwaarden van CAO Sociaal Werk. Freelance ook mogelijk;
 • Een eindejaarsuitkering (maandsalaris)
 • Werktijden tijdens openingsuren (middagen), deels thuiswerken mogelijk;
 • Een gastvrije en aangename werkplek;
 • Gratis inhoudelijke workshops.

Ben jij de coördinator die wij zoeken?

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan je CV met motivatie naar welkom@tejo-almelo.nl t.a.v. Babbette Schoonebeek. Eerst meer informatie? Neem dan contact op met Babbette op telefoonnummer +31 6 248 17 008. We horen graag van je!

 

Opdracht: ondersteuning fondsenwerving Stichting TEJO Nederland

Opdracht: ondersteuning fondsenwerving Stichting TEJO Nederland

voor 2024

TEJO NEDERLAND

Opdrachtomschrijving:

Stichting TEJO Nederland (TEJO) zoekt per direct parttime en projectmatige ondersteuning bij het opstarten en organiseren van onze fondsenwerving. De opdracht loopt vooralsnog gedurende 2024 en het budget is maximaal € 45.000 (inclusief BTW).

TEJO in het kort

De mentale gezondheid van jongeren staat ernstig onder druk. De jeugdzorg draait overuren en er zijn lange wachtlijsten. Bij TEJO hebben we een gedeelde droom. Het herstellen en versterken van de mentale gezondheid van alle jongeren tussen de 10 en 20 jaar in Nederland. Daarvoor helpen wij (nieuwe) ‘TEJO-huizen’ op gang. In deze huizen krijgen jongeren gratis professionele ondersteuning. Anoniem en zonder wachtlijsten. Wij geloven dat preventieve ‘nuldelijns’ ondersteuning een belangrijke rol kan spelen bij het voorkomen dat jongeren te snel gemedicaliseerd worden en in de reguliere zorg terechtkomen. Wij zien het ook als onze rol om mensen bewust te maken van de urgentie om te veranderen. Wij zetten daarom aan tot beweging en actie.

De opdracht

Er zijn op dit moment TEJO-huizen in Goes, Deurne, Breda en Almelo. Deze zijn tot stand gekomen door de inzet van een grote groep vrijwilligers en met financiële ondersteuning van de centrale TEJO-organisatie, het Oranje Fonds, FNO Zorg voor Kansen, Adessium Foundation, gemeentes en diverse lokale fondsen en private donateurs. Wij denken dat de behoefte aan TEJO-huizen veel groter is. Om de voorziene groei te kunnen faciliteren en ondersteunen heeft de centrale organisatie meer financiële slagkracht nodig. Om onze missie te verwezenlijken en onze impact te kunnen vergroten, zijn wij daarom nu op zoek naar een ervaren fondsenwervingsspecialist of een klein bureau om ons team gedurende 2024 te versterken.

De opdracht betreft het ontwikkelen en (mede) uitvoeren van een strategie voor landelijke fondsenwerving bij filantropische fondsen, gemeentes, bedrijven en grote gevers (major donors). Het kan daarbij gaan om het:

 • Beoordelen van de mogelijkheden binnen de vier doelgroepen voor fondsenwerving;
 • Identificeren, selecteren en beoordelen van potentiële financiers;
 • Ontwikkelen van een fondsenwervingsplan voor de projectperiode;
 • Differentiëren en testen van de TEJO-propositie en communicatiematerialen (de case for support);
 • Adviseren over de toe te passen wervingsmethodes (gesprekken; campagnes; evenementen; etc.);
 • Voorbereiden en voeren van kennismakingsgesprekken;
 • Schrijven van aanvragen, beheren van het aanvraagproces en voorbereiden van de samenwerking;
 • Vastleggen van afspraken in overeenkomsten en opstarten van het relatiebeheer;
 • Ontwikkelen van voorstellen voor de interne inbedding van fondsenwerving op langere termijn.

Voor een goede uitvoering van de opdracht achten wij daarnaast het volgende van belang:

 • Samenwerken met onze landelijk communicatieadviseur, de landelijk programmamanager en de leden van het bestuur, en benutten van hun kennis, ervaring en contacten;
 • Betrekken van de besturen en medewerkers van de TEJO-huizen en creëren van mogelijkheden voor hen om nieuwe kennis op te doen op het gebied van lokale fondsenwerving (het is een uitdaging voor individuele TEJO-huizen om blijvende financiële dekking te vinden);
 • Rapporteren over de voortgang en de resultaten, en zorgdragen voor een goede overdracht bij afronding van de opdracht.

Procedure

Wij nodigen geïnteresseerde specialisten of bureaus uit om uiterlijk 15 mei 2024 een beknopt voorstel met een gefaseerd activiteitenplan én een budget in te dienen. Wij zullen ingediende voorstellen beoordelen op:

 • Aantoonbare ervaring met succesvolle fondsenwerving voor goede doelen bij filantropische fondsen, gemeentes, bedrijven en grote gevers;
 • Affiniteit met het onderwerp ‘mentale gezondheid van jongeren’ en een benadering die past bij onze aanpak, achtergrond en doelstellingen;
 • Doelgerichtheid, pragmatisme, kostenbewustzijn en creativiteit;
 • Relevante referenties van eerdere projecten.

De selectieprocedure omvat een eerste beoordeling van ingediende voorstellen en een gesprek om de voorgestelde aanpak toe te lichten. Nadat wij een keuze gemaakt hebben, is er gelegenheid het voorstel waar nodig nader uit te werken.

Contactinformatie

Voor verdere vragen en het indienen van voorstellen kunnen geïnteresseerde partijen contact opnemen met onze landelijk programmamanager Hester Frank (hester@tejo-nederland.nl; 06-10106412) of met ons bestuurslid Michiel de Wilde (michiel@tejo-nederland.nl; 06-51262728).

Download hier de opdracht

Jonge leden voor Adviesraad

Jonge leden voor Adviesraad

(online)

2-4 keer per jaar (online) meeten

TEJO NEDERLAND

Stichting TEJO Nederland zoekt voor onze Adviesraad:

Jonge adviesgevers! Ben jij tussen de 18 en 23 jaar en houd je van gevraagd en ongevraagd je mening geven? En wil je graag een vinger in de spreekwoordelijke pap? Dan is dit je kans! Bij TEJO Nederland krijg je als lid van onze Adviesraad de kans om je stem te laten horen. Je spreekt voor jouw generatie als het gaat om mentale gezondheid. Misschien wel vanuit eigen ervaring. Je denkt met ons mee en zet je in voor verandering. We zijn benieuwd naar jouw frisse kijk vanuit jouw kennis en talenten!

Ons verhaal

Veel jonge mensen hebben last van mentale problemen. Vaak duurt het te lang voordat ze de hulp krijgen die ze nodig hebben. Het kan en moet anders vinden wij. Wij bieden anonieme en professionele hulp aan iedereen die het nodig heeft tussen de 10 en 20 jaar in TEJO-huizen. Gratis gesprekken zonder wachtlijsten. We zoeken leden die met ons willen groeien, vernieuwen en helpen taboes te doorbreken. Jij bent jong, hebt die frisse blik en durft het traditionele denken te doorbreken. Daarom wil TEJO jou on board!

De Adviesraad

Het bestuur van TEJO Nederland heeft de Adviesraad opgezet om hen, je raadt het al, te adviseren. Deze raad bestaat uit 5 tot 10 leden. We vinden een mix van mensen met verschillende achtergronden, kennis en ervaring belangrijk. Of je nu een jonge wetenschapper bent of juist uit eigen ervaring spreekt, we willen een brede kijk op dingen. In deze mix is jouw stem als jongere onmisbaar! Je spreekt namens de jongeren in Nederland.

De raad adviseert het bestuur over de gang van zaken en aanpak. Gevraagd, maar ook ongevraagd. Ook houd je als lid een oogje in het zeil voor ontwikkelingen. Jouw mening horen we graag. Verder help je mee met het bouwen aan onze droom. Het is niet alleen serious business; je helpt ook TEJO Nederland bekender te maken en meer gezien.

Jongerenbestuurder

Als lid van de Adviesraad kán jij doorschuiven naar het bestuur. Als je dit wil natuurlijk. Zie dit als een soort springplank waar je de nodige ervaring en support krijgt om door te groeien. Het opent de deur naar jouw persoonlijke en bestuurlijke groei en ontwikkeling!

Whats in it for you

Je hebt niet alleen een belangrijke rol als vertegenwoordiger van jouw generatie. Je maakt deel uit van een 'social movement' gericht op mentale gezondheid. Na afloop ontvang je een serieuze aanbevelingsbrief door ons bestuur. Ook breng je jouw ideale stage of droombaan een stapje dichterbij. En, je krijgt natuurlijk een (onkosten)vergoeding. Last but not least; de meetings zijn super gezellig én je vergroot je netwerk met interessante experts die ook in de Adviesraad zitten.

De laatste puntjes op de i

 • Je zet je het liefst in voor een termijn van 3 jaar.
 • We komen 2 tot 4 keer per jaar samen, zowel online als live.
 • Je krijgt een kijkje in de keuken en praktijk bij de huizen.
 • Je bent (ongeveer) tussen de 18-23 jaar. Iets jonger of ouder? Is ook oké!

Durven is de eerste stap. Pak deze kans om jouw stempel te drukken op de mentale gezondheid van jouw generatie. It's not just a position; it's a journey of growth!

Reageren?

Stuur je motivatie en CV uiterlijk 10 maart 2024 naar Sanny Ensing via sanny@tejo-nederland.nl.

Meer info?

Wil je eerst meer info? Bel, mail of app naar Sanny Ensing, managementassistent TEJO Nederland, via 06-10975063 of sanny@tejo-nederland.nl

Vrijwillig TEJO-professional

Vrijwillig TEJO-professional

BRABANT

TEJO HUIS BREDA

Wie zijn wij?

De mentale gezondheid van jongeren staat ernstig onder druk. Bij TEJO hebben we een gedeelde droom. Het herstellen en versterken van de mentale gezondheid van alle jongeren tussen de 10 en 20 jaar in Nederland. Hiervoor is goed aanbod van mentale ondersteuning nodig. Wij verlenen gratis, anonieme en laagdrempelige professionele ondersteuning in TEJO-huizen zonder wachtlijsten. Wij zien het ook als onze rol om mensen bewust te maken van de urgentie tot verandering. We zetten aan tot beweging en actie en faciliteren hierbij.

Vrijwillige professionals helpen hieraan mee door gesprekken te voeren met jongeren in de TEJO-huizen. Gastvrije en veilige plekken waar alle jongeren welkom zijn ongeacht hun vraag, zorg of probleem. Wij bieden jongeren alle tijd en ruimte en zien hen als ervaringsdeskundigen die aandacht vragen voor hun verhaal. We gaan een gelijkwaardige relatie met ze aan, waarin wij hun wensen en privacy altijd vooropstellen.

Wij vormen een hecht team en zijn transparant, oplossingsgericht en flexibel in ons doen en laten. We werken voorafgaand aan en aanvullend op de reguliere zorg, maar hebben een grote interesse in samenwerking en kennisuitwisseling. Ieders inbreng is bij TEJO Nederland onmisbaar. Wij worden vanuit de landelijke koepelorganisatie ondersteund om ons werk zo goed mogelijk te doen én met plezier.

Wij geloven dat onze vernieuwende aanpak een essentiële rol speelt bij het herstellen en versterken van het mentaal welbevinden van jongeren. Want hoe eerder zij een goed gesprek voeren, hoe groter de kans dat hun problemen niet escaleren.

TEJO helpt jongeren op weg!

Wie zoeken wij?

Een professional die, vanuit zijn of haar vak, op vrijwillige basis wil bijdragen aan gratis preventieve ondersteuning voor jongeren tussen de 10 en 20 jaar met mentale problemen. Die ondersteuning is in de vorm van gesprekken en vinden plaats in TEJO-huis Breda. Wij zoeken een professional die zijn of haar kennis daarnaast wil delen via intervisie, supervisie en workshops en zich kan vinden in het TEJO-gedachtengoed, dit uitdraagt en samen met ons het TEJO-huis verder opbouwt.

Wat vragen wij? Eén van onderstaande opleidingen:

 • Academische postmaster opleiding tot Psychotherapeut;
 • Wo-master in de psychologie of pedagogiek én erkende post-hbo therapeutische opleiding opgestart (óf aantoonbare ervaring in therapeutisch werken met jongeren);
 • Wo-master in overige menswetenschappen én erkende 3 tot 4-jarige post-hbo therapeutische opleiding waarvan 1 jaar afgerond;
 • Wo-bachelor in de menswetenschappen én erkende 3 tot 4-jarige post-hbo therapeutische opleiding waarvan 3 jaar afgerond;
 • Post-hbo-opleiding in het sociaal domein of speciaal onderwijs én aanvullend gestart met erkende 3 tot 4-jarige therapeutische opleiding waarvan 1 jaar afgerond;
 • Hbo-opleiding Psychologie, Pedagogiek of gelijkwaardig én erkende post-hbo therapeutische opleiding of gelijkwaardig (3 tot 4-jarig traject en afgestudeerd).

TEJO zoekt met zorg naar vrijwillige professionals. Heb jij relevante opleidingen gedaan en staan zij hierboven niet vermeld? Neem dan toch contact met ons op.

En verder?

 • Feeling hebben met en ervaring én interesse in de leef- en denkwereld van jongeren; iemand met interesse en/of ervaring in de jeugdhulp.
 • Deze competenties beschrijven jou: authentiek, integer, discreet, flexibel en collegiaal.
 • Je gaat een overeenkomst aan voor 2 uur per week, per 2 weken óf 4 uur per 2 weken gedurende tenminste 1 jaar.
 • Daarnaast kan jij je vinden in de TEJO-visie en ben je bereid om deze te helpen uitdragen en de ontwikkeling van het TEJO-huis te ondersteunen.
 • We vragen om minimaal 4 keer per jaar supervisie en workshops te volgen zoals over het TEJO-gedachtengoed, Oplossingsgericht werken, de Kinderrechten en jongerenparticipatie en de Dialoogmethodiek.

Wat bieden wij?

 • Een professioneel en inspirerend team.
 • Een warme en aangename werkplek.
 • De mogelijkheid om mee te werken aan een boeiend burgerinitiatief voor mentale ondersteuning van jongeren.
 • De mogelijkheid om je passie/beroep uit te oefenen met weinig administratie.
 • Gratis intervisie en supervisie.
 • Gratis inhoudelijke workshops.

 

Vrijwillig TEJO-professional

Vrijwillig TEJO-professional

ALMELO

TEJO-HUIS ALMELO

Wij zijn wij?

De mentale gezondheid van jongeren staat ernstig onder druk. Bij TEJO hebben we een gedeelde droom. Het herstellen en versterken van de mentale gezondheid van alle jongeren tussen de 10 en 20 jaar in Nederland. Hiervoor is goed aanbod van mentale ondersteuning nodig. Wij verlenen gratis, anonieme en laagdrempelige professionele ondersteuning in TEJO-huizen zonder wachtlijsten. Wij zien het ook als onze rol om mensen bewust te maken van de urgentie tot verandering. We zetten aan tot beweging en actie en faciliteren hierbij.

Vrijwillige professionals helpen hieraan mee door gesprekken te voeren met jongeren in de TEJO-huizen. Gastvrije en veilige plekken waar alle jongeren welkom zijn ongeacht hun vraag, zorg of probleem. Wij bieden jongeren alle tijd en ruimte en zien hen als ervaringsdeskundigen die aandacht vragen voor hun verhaal. We gaan een gelijkwaardige relatie met ze aan, waarin wij hun wensen en privacy altijd vooropstellen.

Wij vormen een hecht team en zijn transparant, oplossingsgericht en flexibel in ons doen en laten. We werken voorafgaand aan en aanvullend op de reguliere zorg, maar hebben een grote interesse in samenwerking en kennisuitwisseling. Ieders inbreng is bij TEJO Nederland onmisbaar. Wij worden vanuit de landelijke koepelorganisatie ondersteund om ons werk zo goed mogelijk te doen én met plezier.

Wij geloven dat onze vernieuwende aanpak een essentiële rol speelt bij het herstellen en versterken van het mentaal welbevinden van jongeren. Want hoe eerder zij een goed gesprek voeren, hoe groter de kans dat hun problemen niet escaleren.

TEJO helpt jongeren op weg!

Wie zoeken wij?

Een professional die, vanuit zijn of haar vak, op vrijwillige basis wil bijdragen aan gratis preventieve ondersteuning voor jongeren tussen de 10 en 20 jaar met mentale problemen. Die ondersteuning is in de vorm van gesprekken en vinden plaats in TEJO-huis Almelo aan de Wierdensestraat 18. Wij zoeken een professional die zijn of haar kennis daarnaast wil delen via intervisie, supervisie en workshops en zich kan vinden in het TEJO-gedachtengoed, dit uitdraagt en samen met ons het TEJO-huis verder opbouwt.

Wat vragen wij?

Eén van onderstaande opleidingen:

 • Academische postmasteropleiding tot Psychotherapeut;
 • Wo-master in de psychologie of pedagogiek én erkende post-hbo therapeutische opleiding opgestart (óf aantoonbare ervaring in therapeutisch werken met jongeren);
 • Wo-master in overige menswetenschappen én erkende 3 tot 4-jarige post-hbo therapeutische opleiding waarvan 1 jaar afgerond;
 • Wo-bachelor in de menswetenschappen én erkende 3 tot 4-jarige post-hbo therapeutische opleiding waarvan 3 jaar afgerond;
 • Post-HBO-opleiding in het sociaal domein of speciaal onderwijs én aanvullend gestart met erkende 3 tot 4-jarige therapeutische opleiding waarvan 1 jaar afgerond;
 • Hbo-opleiding Psychologie, Pedagogiek of gelijkwaardig én erkende post-hbo therapeutische opleiding of gelijkwaardig (3 tot 4-jarig traject en afgestudeerd).

TEJO Almelo zoekt met zorg naar vrijwillige professionals. Heb jij relevante opleidingen gedaan en staan zij hierboven niet vermeld? Neem dan toch contact met ons op.

En verder?

 • Feeling hebben met en ervaring én interesse in de leef- en denkwereld van jongeren; iemand met interesse en/of ervaring in de jeugdhulp.
 • Deze competenties beschrijven jou: authentiek, integer, discreet, flexibel en collegiaal.
 • Je gaat een overeenkomst aan voor minimaal 2 uur per week óf 4 uur per 2 weken gedurende tenminste 1 jaar.
 • Daarnaast kan jij je vinden in de TEJO-visie en ben je bereid om deze te helpen uitdragen en de ontwikkeling van het TEJO-huis te ondersteunen.
 • We vragen om minimaal 4 keer per jaar supervisie en workshops te volgen zoals over het TEJO-gedachtengoed, Oplossingsgericht werken, de Kinderrechten en jongerenparticipatie en de Dialoogmethodiek.

Wat bieden wij?

 • Een professioneel en inspirerend team.
 • Een warme en aangename werkplek.
 • De mogelijkheid om mee te werken aan een boeiend burgerinitiatief voor mentale ondersteuning van jongeren.
 • De mogelijkheid om je passie/beroep uit te oefenen met weinig administratie.
 • Gratis intervisie en supervisie.
 • Gratis inhoudelijke workshops.

Ben jij de professional die wij zoeken?

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan je CV met motivatie naar welkom@tejo-almelo.nl t.a.v. Inge Meesters. Eerst meer informatie? Neem dan contact op met Inge op telefoonnummer +316 511 219 15. We horen heel graag van je!

Vrijwillige gastvrouw (-heer)

Vrijwillige gastvrouw (-heer)

OVERIJSSEL

TEJO-HUIS ALMELO

Wij zijn wij?

De mentale gezondheid van jongeren staat ernstig onder druk. Bij TEJO hebben we een gedeelde droom. Het herstellen en versterken van de mentale gezondheid van alle jongeren tussen de 10 en 20 jaar in Nederland. Hiervoor is goed aanbod van mentale ondersteuning nodig. Wij verlenen gratis, anonieme en laagdrempelige professionele ondersteuning in TEJO-huizen zonder wachtlijsten. Wij zien het ook als onze rol om mensen bewust te maken van de urgentie tot verandering. We zetten aan tot beweging en actie en faciliteren hierbij.

Vrijwillige professionals helpen hieraan mee door gesprekken te voeren met jongeren in de TEJO-huizen. Gastvrije en veilige plekken waar alle jongeren welkom zijn ongeacht hun vraag, zorg of probleem. Wij bieden jongeren alle tijd en ruimte en zien hen als ervaringsdeskundigen die aandacht vragen voor hun verhaal. We gaan een gelijkwaardige relatie met ze aan, waarin wij hun wensen en privacy altijd vooropstellen.

Wij vormen een hecht team en zijn transparant, oplossingsgericht en flexibel in ons doen en laten. We werken voorafgaand aan en aanvullend op de reguliere zorg, maar hebben een grote interesse in samenwerking en kennisuitwisseling. Ieders inbreng is bij TEJO Nederland onmisbaar. Wij worden vanuit de landelijke koepelorganisatie ondersteund om ons werk zo goed mogelijk te doen én met plezier.

Wij geloven dat onze vernieuwende aanpak een essentiële rol speelt bij het herstellen en versterken van het mentaal welbevinden van jongeren. Want hoe eerder zij een goed gesprek voeren, hoe groter de kans dat hun problemen niet escaleren.

TEJO helpt jongeren op weg!

Wie zoeken wij?

Een betrokken vrijwilliger, die jongeren bij binnenkomst een warm welkom kan geven om op deze manier bij te dragen aan de gratis preventieve ondersteuning van iedere jongere tussen de 10 en 20 jaar met mentale problemen. Dat maken wij mogelijk in TEJO-huis aan de Wierdensestraat 18 te Almelo. We zoeken iemand die zich committeert aan het TEJO-gedachtengoed, dit uitdraagt en samen met ons team het TEJO-huis wil opbouwen.

Wat vragen wij?

 • Warme persoonlijkheid;
 • Je kan goed luisteren;
 • Discreet, waakt mee over de anonimiteit van de jongeren;
 • Vlot en flexibel kunnen samenwerken in teamverband;
 • Basis computervaardigheden.

En verder?

 • Een overeenkomst van minimaal 2 uur per week óf 4 uur per 2 weken voor tenminste 1 jaar;
 • Interesse in de leefwereld van jongeren;
 • Daarnaast kan jij je vinden in de TEJO-visie en ben je bereid om deze te helpen uitdragen en de ontwikkeling van het TEJO-huis te ondersteunen.

Wat bieden wij?

 • Een gemotiveerd en dynamisch team;
 • De mogelijkheid om mee te werken aan een boeiend burgerinitiatief voor mentale ondersteuning van jongeren;
 • Een gastvrije en aangename werkplek;
 • Administratieve en inhoudelijke ondersteuning door een coördinator;
 • Gratis inhoudelijke workshops.

Ben jij de Gastvrouw of Gastheer die wij zoeken?

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan je CV met motivatie naar welkom@tejo-almelo.nl t.a.v. Francisca de Vries. Eerst meer informatie? Neem dan contact op met Inge op telefoonnummer +31 6 255 317 42. We horen heel graag van je!

Gespreksvrijwilliger TEJO Breda

Gespreksvrijwilliger TEJO Breda

BRABANT

TEJO HUIS BREDA

Profiel van de gespreksvrijwilliger TEJO Breda

Wij Zoeken:

Enthousiaste professionals op het gebied van gespreksvoering, menselijke ontwikkeling en/of hulpverlening die graag van betekenis zijn voor jongeren.
Luisteren zonder oordelen is je tweede natuur en je hebt een warme persoonlijkheid.
Open staan voor de ander en constructief samenwerken vind je belangrijk.

Wij vragen:

Minimaal een HBO/WO opleiding zoals psychologie, pedagogie, social work, psycho-therapie.
Aanverwante opleidingen aangevuld met werk- en levenservaring vooral met jongeren kan ook prima passen.
Gemiddeld minimaal 2 uur per week beschikbaar gedurende een jaar.

Wij zijn:

Het nieuwe TEJO huis in Breda en bied jongeren tussen 10 en 20 jaar in een huiselijke en vertrouwelijke omgeving toegang tot
laagdrempelige hulp. Deze hulp is anoniem en gratis, op het moment dat zij er behoefte aan hebben en op een
goed bereikbare plaats in het centrum van Breda. De jongere staat centraal In het sfeervolle TEJO-huis.

Professionals werkend op vrijwillige basis bieden een warm luisterend oor voor de vragen, ervaringen en verhalen waar de jongeren mee komen.
Gelijkwaardige ontmoeting is de basis in het contact tussen de jongere en de professionele gespreksvrijwilliger.
Jongeren kortdurend en oplossingsgericht ondersteunen zodat ze weer zelfstandig verder kunnen is ons uitgangspunt.

Tijdens het ontwikkelingsproces naar een autonome volwassene komt er veel op jongeren af: Gebeurtenissen die de nodige onrust met zich meebrengen. Gevoelens die niet meteen te
duiden zijn en die zorgen voor twijfel of verwarring. Het is logisch dat veel jongeren het antwoord op levensvragen en problemen niet direct paraat hebben. Het zijn
vragen die tijd en ruimte nodig hebben. Jij als professional biedt bij TEJO Breda die tijd en ruimte samen met anderen met je warm, luisterend oor, oprecht meedenken en spiegelen waar nodig.

TEJO Breda is onderdeel van TEJO Nederland.: Een professionele organisatie met meer inloophuizen.

Wij bieden:

 • Een professioneel en inspirerend team
 • Een warme en huiselijke werkplek
 • De mogelijkheid om mee te werken aan een boeiend burgerinitiatief voor hulpverlening aan
  jongeren
 • Mogelijkheid om je passie/beroep uit te oefenen met nauwelijks administratie
 • Intervisie en supervisie
 • Inhoudelijke workshops

Enthousiast geworden? Vul dan het onderstaande sollicitatieformulier in. We nemen z.s.m. contact
met je op. Heb je nog vragen, bel 06-19118887 of mail naar coordinator@tejo-breda.nl. We zien je
reactie graag tegemoet. Meer informatie over ons vind je op www.tejo-nederland.nl/breda

Vrijwillig TEJO-professional

Vrijwillig TEJO-professional

BRABANT

TEJO HUIS DEURNE

Profiel van de TEJO-professional

Met welke opleidingen en ervaringen kun je aan de slag bij TEJO?

 • Academische Postmaster opleiding tot Psychotherapeut;
 • WO Master in de psychologie of pedagogiek én erkende Post-HBO therapeutische opleiding opgestart (óf aantoonbare ervaring in therapeutisch werken met jongeren);
 • WO Master in overige menswetenschappen én erkende 3 tot 4-jarige Post-HBO therapeutische opleiding waarvan 1 jaar afgerond;
 • WO Bachelor in de menswetenschappen én erkende 3 tot 4-jarige Post-HBO Therapeutische opleiding waarvan 3 jaar afgerond;
 • Post-HBO Opleiding in het Sociaal Domein of Speciaal Onderwijs én aanvullend gestart met erkende 3 tot 4-jarige therapeutische opleiding waarvan 1 jaar afgerond;
 • HBO-opleiding Psychologie, Pedagogiek of gelijkwaardig én erkende Post-HBO Therapeutische opleiding of gelijkwaardig (3 tot 4-jarig traject en afgestudeerd).

(TEJO zoekt met zorg naar vrijwillig werkende professionals. Heb jij relevante opleidingen gedaan, en staan zij hierboven niet vermeld, neem dan aub toch contact met ons op.)

We vragen

 • Feeling hebben met, en ervaring én interesse in de leef- en denkwereld van jongeren; iemand met interesse en/of ervaring in de jeugdhulp.
 • Jouw persoonlijke competenties zijn: authenticiteit, integriteit, discretie, flexibiliteit, teamplayer.
 • Je gaat een overeenkomst aan voor 2 uur per week of per 2 weken of 4 uur per 2 weken gedurende tenminste 1 jaar.
 • Daarnaast conformeer je je aan de TEJO-visie en ben je bereid het groeiproces mee te ondersteunen,
 • We vragen om min. 4 x per jaar supervisie te volgen en de opleiding Kort Oplossingsgerichte Therapie.

We bieden

 • Een professioneel en inspirerend team
 • Een warme en aangename werkplek
 • De mogelijkheid om mee te werken aan een boeiend burgerinitiatief voor hulpverlening aan jongeren.
 • De mogelijkheid om je passie/beroep uit te oefenen met weinig of geen administratie.
 • Gratis intervisie en supervisie.
 • Gratis inhoudelijke workshops.

Vrijwillige gastvrouw (-heer)

Vrijwillige gastvrouw (-heer)

BRABANT

TEJO HUIS DEURNE

Profiel van de gastvrouw/-heer

 • Warme persoonlijkheid
 • Luistervaardigheid
 • Discreet, waakt mee over de anonimiteit van de jongeren
 • Vlot en flexibel kunnen samenwerken in teamverband
 • Basis PC-kennis, Outlook…

We vragen

 • Een overeenkomst van 2 uur per week of 4 uur per 2 weken voor tenminste 1 jaar
 • Een akkoord om de TEJO-visie te volgen en het groeiproces mee te ondersteunen
 • Interesse in de leefwereld van jongeren

We bieden

 • Een gemotiveerd en dynamisch team
 • Een warme en aangename werkplek
 • Administratieve en inhoudelijke ondersteuning
 • Inhoudelijke opleidingen

Vrijwillig TEJO-professional

Vrijwillig TEJO-professional

ZEELAND

TEJO HUIS GOES

Profiel van de TEJO-professional

Met welke opleidingen en ervaringen kun je aan de slag bij TEJO?

 • Academische Postmaster opleiding tot Psychotherapeut;
 • WO Master in de psychologie of pedagogiek én erkende Post-HBO therapeutische opleiding opgestart (óf aantoonbare ervaring in therapeutisch werken met jongeren);
 • WO Master in overige menswetenschappen én erkende 3 tot 4-jarige Post-HBO therapeutische opleiding waarvan 1 jaar afgerond;
 • WO Bachelor in de menswetenschappen én erkende 3 tot 4-jarige Post-HBO Therapeutische opleiding waarvan 3 jaar afgerond;
 • Post-HBO Opleiding in het Sociaal Domein of Speciaal Onderwijs én aanvullend gestart met erkende 3 tot 4-jarige therapeutische opleiding waarvan 1 jaar afgerond;
 • HBO-opleiding Psychologie, Pedagogiek of gelijkwaardig én erkende Post-HBO Therapeutische opleiding of gelijkwaardig (3 tot 4-jarig traject en afgestudeerd).

(TEJO zoekt met zorg naar vrijwillig werkende professionals. Heb jij relevante opleidingen gedaan, en staan zij hierboven niet vermeld, neem dan aub toch contact met ons op.)

We vragen

 • Feeling hebben met, en ervaring én interesse in de leef- en denkwereld van jongeren; iemand met interesse en/of ervaring in de jeugdhulp.
 • Jouw persoonlijke competenties zijn: authenticiteit, integriteit, discretie, flexibiliteit, teamplayer.
 • Je gaat een overeenkomst aan voor 2 uur per week of per 2 weken of 4 uur per 2 weken gedurende tenminste 1 jaar.
 • Daarnaast conformeer je je aan de TEJO-visie en ben je bereid het groeiproces mee te ondersteunen,
 • We vragen om min. 4 x per jaar supervisie te volgen en de opleiding Kort Oplossingsgerichte Therapie.

We bieden

 • Een professioneel en inspirerend team
 • Een warme en aangename werkplek
 • De mogelijkheid om mee te werken aan een boeiend burgerinitiatief voor hulpverlening aan jongeren.
 • De mogelijkheid om je passie/beroep uit te oefenen met weinig of geen administratie.
 • Gratis intervisie en supervisie.
 • Gratis inhoudelijke workshops.

TEJO-huis Goes, Zeeland

06-53937099

TEJO-huis Deurne, Brabant

0493-242102

TEJO-huis Breda, Brabant

06-19118887