TEJO Almelo opent voorjaar 2024 haar deuren!

NIEUWS

TEJO Almelo opent voorjaar 2024 haar deuren!

 

In de zomer van 2023 is er een eerste TEJO-informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden in de Bibliotheek van Almelo georganiseerd. Er stond een mooi artikel in Tubantia met een oproep om te komen. De opkomst was hartverwarmend, velen wilden een bijdrage leveren aan het realiseren van een TEJO-huis in Almelo. In oktober 2023 is de Stichting TEJO Almelo opgericht. Ondertussen is er een geweldig huis gevonden aan de Wierdensestraat 18 in Almelo. Een prachtige locatie, centraal gelegen tegenover het busstation, vlakbij middelbare scholen, het stadscentrum en het Centraal Station.

Nog veel te doen

Er zal nog veel werk verzet moeten worden. Het bestuur is bezig met het maken van beleids- en projectplannen, begrotingen, met het aanvragen van subsidies en fondsen en het werven van professionals, vrijwilligers en medewerkers. Het huis wordt samen met jongeren en een interieurstyliste ingericht. Een bankrekening en ANBI-status zijn aangevraagd, een administratie wordt ingericht, er lopen gesprekken met de gemeente. We zijn bezig met het opzetten van een TEJO Jongerenadviesraad en hebben plannen voor een TEJO Ondernemersadviesraad en een TEJO Zorg en Welzijnsadviesraad. Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd. De ICT moet op orde gemaakt worden, maar bijvoorbeeld ook de sociale media, internet, telefoon- en chat communicatie moet worden ingericht, een naamsbekendheidcampagne moet worden opgezet en nog veel meer. Om uiteindelijk de deuren van het TEJO-huis feestelijk te openen voor de jongeren van Almelo in het voorjaar van 2024.

Verankering in Almelo

Het uiteindelijke doel is dat TEJO Almelo, net als in vele steden in Vlaanderen en in Nederland, verankerd zal zijn in de Almelose samenleving zodat vele vrijwilligers en jongeren hun weg vinden naar ons huis.  TEJO Almelo wil langdurig en volwaardig gaan bijdragen aan de missie van de landelijke koepel TEJO Nederland.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting TEJO Almelo:
Babbette Schoonebeek voorzitter
Francisca de Vries secretaris
José Kamphuis penningmeester
Marleen Vulic bestuurslid
Inge Meester bestuurslid

TEJO Deurne blikt vooruit

NIEUWS

TEJO Deurne blikt vooruit

 

Ons team van professioneel opgeleide vrijwilligers staat altijd klaar tijdens onze ruime openingstijden, maar ook steeds vaker daarbuiten door middel van online contact.
TEJO heeft ruim 40 vrijwilligers en wil deze gevarieerde groep enthousiaste en kundige mensen langdurig aan zich binden. Bij TEJO werken we samen en leren we van elkaar. Natuurlijk zijn ook nieuwe vrijwilligers altijd welkom, TEJO is in beweging en de taken zijn divers.

De afgelopen twee jaar heeft TEJO in Deurne en omgeving naamsbekendheid en een netwerk opgebouwd, onze enthousiaste en ambitieuze coördinator speelt hierin een centrale rol.
We onderzoeken wat jongeren echt nodig hebben en werken daarin actief samen met verenigingen, scholen, welzijnsorganisaties en heel veel anderen.
Dit alles met als drijfveer jongeren helpen om mentale problemen het hoofd te bieden.
Onze hulp is anoniem en de jongeren houden zelf de regie….hoe veilig voelt dat!

Stichting TEJO-Nederland ondersteunt initiatief voor een KopZorgenRaad

NIEUWS

Stichting TEJO-Nederland ondersteunt initiatief voor een KopZorgenRaad

Expert- en jongerenorganisaties pleiten voor de oprichting van een KopZorgenRaad. Het hoofddoel van deze raad is het bevorderen van de mentale gezondheid van jongeren. Met slechts 20 dagen tot de verkiezingen, zetten de organisaties zich in voor structurele investeringen in de preventie van mentale problemen bij jongeren. Zij benadrukken dat de mentale gezondheid van jongeren een topprioriteit moet worden van een nieuw kabinet. Join Us ondersteunt dit initiatief. De KopZorgenRaad (een expertteam) moet het kabinet voorzien van gevraagd- én ongevraagd advies. Ook kan het team helpen bij het ontwikkelen van concrete maatregelen.

Mentale gezondheid van jongeren onder druk
Al jaren zijn er signalen dat de mentale gezondheid van jongeren onder druk staat. Zo blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 dat meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in Nederland psychische klachten ervaart en laat onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien dat één op de vijf van de 12 tot 25-jarigen zich psychisch ongezond voelt. Bovendien blijkt dat de helft van de studenten psychische klachten ervaart, zoals angst en somberheid, waarvan 12% in ernstige mate (Trimbos-instituut, RIVM en GGD GHOR Nederland, 2021). Ook is duidelijk dat de coronaperiode niet goed is geweest voor de mentale gezondheid. Vooral het gebrek aan sociale contacten gedurende een lange periode had grote invloed (lees hier meer).

De expert- en jongerenorganisaties stellen dat het vanuit de overheid nog ontbreekt aan concrete doelen rond dit thema. En dat structurele investering in de mentale gezondheid van jongeren noodzakelijk is: ‘het budget is veelal niet geoormerkt, verstopt in losse subsidieregelingen of aparte ministeriebegrotingen’. In een speciale aanpak van het ministerie van VWS is 1,1 miljoen gereserveerd voor het versterken van de mentale gezondheid van jongeren, dit beslaat 0,001% van de totale zorgbegroting.

Steun van een brede coalitie van organisaties en ambassadeurs
Het statement is opgesteld door jongerenorganisaties LAKS, JOBmbo, de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en stichting ‘Door het Geluid’, met begeleiding van het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO). Het statement heeft steun van een groot aantal expert- en jongerenorganisaties zoals 113 Zelfmoordpreventie, MIND, MIND-us, JeugdzorgNL, GGZNederland, GGD GHOR Nederland, Join Us, de Nationale Jeugdraad (NJR) en politieke jongerenorganisaties.

 

Eerste inloophuis voor jeugd ‘meer dan ooit tevoren nodig’

NIEUWS

Eerste inloophuis voor jeugd 'meer dan ooit tevoren nodig'

Een zachte, witte bank waar je op kunt neerploffen. Vrolijke kussens, een gitaar, boeken. Een pot met snoep en het belangrijkste: een deur die open staat. Het TEJO-huis in Goes bestaat vijf jaar en is meer dan ooit tevoren nodig, zeggen de hulpverleners die er praktisch allemaal vrijwillig werken.

TEJO staat voor 'therapeuten voor jongeren'. De hulpverleners zijn professionals, maar werken hier zonder er geld voor te krijgen. Het inloophuis voor jongeren was het eerste in zijn soort in Nederland. Deurne en Breda volgden het Goese voorbeeld.

 

TEJO Deurne: Partnership ‘Mental gezondheid jongeren’ met SV Deurne

NIEUWS

TEJO Deurne: Partnership ‘Mental gezondheid jongeren’ met SV Deurne

PARTNERSHIP – SV Deurne en TEJO Deurne
Als sportvereniging vindt SV Deurne een veilig sportklimaat erg belangrijk. Zij willen hierbij graag hun jeugdleden ondersteunen in hun weg naar volwassenheid.

Als eerste sportvereniging van Deurne zijn zij een partnership aangegaan met TEJO Deurne.

Om zoveel mogelijk jongeren te bereiken is het belangrijk dat we het netwerk rondom de jongeren laten weten wie we zijn en wat we kunnen betekenen. Ook bij verenigingen lopen trainers, ouders, coaches etc rond die een belangrijke rol spelen voor de jongeren.

Het TEJO Partnership

TEJO ondersteunt trainers en coaches bij de signalering van problemen of een hulpvraag. Als we allemaal staan voor de mentale gezondheid van de jongeren dan kunnen jongeren plezier beleven in bewegen of andere activiteiten.

TEJO Deurne organiseert partnerships met sportverenigingen om ervoor te zorgen dat er een gezond en veilig sportklimaat is. Dit kan er als volgt uit zien:

  • Alle begeleiders en trainers worden ingelicht over het partnership
  • Er worden flyers van het TEJO-huis uitgedeeld op de club
  • Er wordt meer bekendheid gecreëerd over het TEJO-huis
  • Samen geven we jongeren een veilige plek om te sporten en hun vragen kwijt
    te kunnen.

Wij zijn erg trots op het bereiken van het partnership. Zo kan SV Deurne nóg een extra stap zetten in het creëren van een Veilig Sportklimaat op de club en daarbuiten!

Wat is TEJO?

TEJO is een inloophuis voor jongeren tussen de 10 en 20 jaar waar ze gratis, anoniem, laagdrempelig, zonder verwijzing hun hulpvraag kunnen stellen. Dit doen zij met 40 vrijwilligers waaronder 12 professionals die een luisterend oor bieden aan jongeren. Er wordt preventief gewerkt met als doel jongeren weer in hun kracht te zetten, grotere problemen te voorkomen, mogelijk hoeven jongeren dan geen beroep te doen op de reguliere hulpverlening.

“Jongeren kunnen vrijblijvend binnenlopen bij TEJO voor een gesprek met een professional. Een afspraak maken en eventueel iemand meenemen als ze dit prettig vinden. Er zijn geen wachtlijsten, jongeren worden direct geholpen. Onze professionals zijn HBO+ en universitair geschoolde vakmensen die met hun jarenlange ervaring een luisterend oor bieden aan de jongeren. We zijn geen therapiecentrum maar proberen preventief verdere hulp te voorkomen. Hierdoor kan misschien een lang traject bespaard blijven. Als we zien dat er meer nodig is zullen we samen met de jongeren zorgen voor een doorverwijzing en indien nodig de jongeren blijven zien als er sprake is van een wachtlijst. Wil je ook een samenwerking met TEJO Deurne? Neem dan contact op, stuur een mail naar info@tejo-deurne.nl

Team TEJO-huis Deurne

Jongeren drempelloos op weg helpen

NIEUWS

Jongeren drempelloos op weg helpen

In Goes, Deurne en Breda staan TEJO-huizen, waar jongeren anoniem en zonder afspraak kunnen binnenlopen voor een gesprek met een daar vrijwillig werkende professional. Een initiatief waaraan onder jongeren (tussen tien en twintig jaar) grote behoefte blijkt te bestaan. Het mandaat ligt nadrukkelijk bij de jongere zelf.

TEKST: FRANK VAN WIJCK FOTO: TEJO, PIXABAY/ALEXA

Gewoon ergens kunnen binnenlopen om met iemand te praten. Zonder afspraak, zonder je naam te hoeven noemen en zonder dat ouders of vrienden het hoeven te weten. Precies dit is het uitgangspunt van de TEJO-hui- zen die inmiddels op verschillende plekken in het zuiden van het land bestaan voor iedereen tussen tien en twintig jaar. Marja de Pundert-Dobbelaar, voorzitter van Stichting TEJO, vertelt: “Als orthopedagoog op een Cluster 4-school sprak ik vaak met mijn collega Nicole Martens over de vraag hoe we konden voorkomen dat jongeren zwaar in de problemen kwamen. Ooit gaan we daar eens wat aan doen, filosofeerden we dan. In 2014 kwam zij, samen met haar partner en haar vier kinderen om het leven toen vlucht MH17 werd neergehaald boven Oost-Oekraïne.
Na haar dood kwam ik in België, waar ik woon, in contact met juriste en pedagoge Ingrid de Jonghe, die het concept voor TEJO had ontwikkeld. Het leek mij een prachtig eerbetoon aan Nicole om dit ook voor Nederland van de grond te krijgen.” Aldus geschiedde. Op 1 juni 2018 werd het eerste TEJO-huis van Nederland door de ouders en broer van Nicole geopend in Goes.

“We gaan nadrukkelijk niet uit van het medisch model.”

Een documentaire van SBS 6, Over leven na de ramp, waarin de ouders van de destijds in Deurne wonende Nicole hun verhaal vertelden, maakte de weg vrij voor dit burgerinitiatief om in die gemeente ook een TEJO-huis op te starten. Een tweede TEJO-huis kwam daar in 2021, een derde werd onlangs in 2022 in Breda geopend.

Lees het volledige artikel hier, of klik op de afbeelding.

6 organisaties, één doel: samen werken aan mentale gezondheid

NIEUWS

6 organisaties, één doel: samen werken aan mentale gezondheid

Zes organisaties, waaronder TEJO, hebben de handen ineengeslagen en deAlliantie laagdrempelige inloopmogelijkheden mentale gezondheid jongerenopgericht. Samen willen we een landelijke dekking realiseren met laagdrempelige inloopmogelijkheden waar jongeren hun mentale gezondheid kunnen versterken.

In Nederland zijn verschillende organisaties die inloopmogelijkheden voor en door jongeren initiëren. Jongeren kunnen hier zonder afspraak, verwijzing of toestemming binnenlopen voor een warm luisterend oor en advies. Met zes van deze organisaties hebben we de krachten gebundeld in een alliantie 

Preventie als sleutel

Wij zijn ervan overtuigd dat preventie een essentiële rol speelt bij de ondersteuning van de mentale gezondheid van jongeren. Praten over problemen, zorgen of (levens)vragen zorgt ervoor dat problemen niet escaleren. Verschillende onderzoeken in binnen- en buitenland bewijzen het: preventieve ondersteuning is effectief. Het vergroot de kwaliteit van leven èn levert maatschappelijk veel op. Onderzoek wijst helaas ook uit dat de mentale gezondheid van jongeren momenteel onder druk staat. Ook de Rijksoverheid erkent dit en komt met een aanpak gericht op preventie, namelijk: ‘Mentale Gezondheid: van ons allemaal’.

Een inloopmogelijkheid voor elke jongere

Genoeg reden voor ons om de handen ineen te slaan. Naast TEJO Nederland zijn ook Join Us, @ease, Roger That Inspiratielab, Jimmy’s en Weave The Fabric of Society onderdeel van de inloopalliantie.

Alle organisaties in de alliantie hebben een andere ontstaansgeschiedenis en omvang en bevinden zich in verschillende ontwikkelingsfases. Toch hebben we één gezamenlijk doel. We willen namelijk een landelijk dekkend netwerk van inloopvoorzieningen creëren. Zodat alle jongeren van Nederland een plek hebben waar zij terecht kunnen voor mentale ondersteuning.

We voelen ons sterk verbonden en zien de impact van ons werk. De komende jaren zetten we ons in om onze ambities waar te maken. Dit doen we door ons onder andere te richten op een brede erkenning van de maatschappelijke waarde van laagdrempelige inloopmogelijkheden, het verankeren hiervan in wet- en regelgeving, structurele financiering, het professionaliseren van de aanpak en werkwijze van de leden (denk aan kwaliteitscriteria, borging en toetsing) en het creëren en onderhouden van een netwerk van sociaal ondernemers die hetzelfde doel voor ogen hebben. 

Wil je meer weten? Als organisatie zelf lid worden van de alliantie of in gesprek komen met ons? Neem vooral contact op. Dit kan via info@inloopalliantie.nl

Beeld © Inloopalliantie

Slide
SpelenPlay

Er een verdrag is waarin staat waar jij allemaal recht op hebt als kind?

NIEUWS

Er een verdrag is waarin staat waar jij allemaal recht op hebt als kind?

De Kinderrechten. Met afspraken over jouw leven thuis, maar ook bijvoorbeeld op school. Want als kind ben je afhankelijk van volwassenen en je mag er op kunnen vertrouwen dat zij het beste met je voor hebben.

Dit klinkt heel logisch, maar helaas is dat niet voor iedereen zo. Daarom zijn de Rechten van het Kind heel belangrijk. Voor TEJO zijn deze rechten de basis van hoe we werken.

TEJO-huis Goes, Zeeland

06-53937099

TEJO-huis Deurne, Brabant

0493-242102

TEJO-huis Breda, Brabant

06-19118887