Stichting TEJO Breda – ANBI

De belastingdienst heeft aan Stichting TEJO Breda de status van “Algemeen Nut Beogende Instellingen” (ANBI) verleend met een beschikking van 31 januari 2023, onder registratienummer RSIN 8638 34 760 (Beschikking belastingdienst ANBI-status). De erkenning dateert van 4 april 2022 en geldt voor onbepaalde tijd. Deze status faciliteert de fiscale aftrekbaarheid van donaties/giften aan Stichting TEJO.

Alle benodigde informatie treft u hieronder aan.

Contactgegevens:

Stichting Therapeuten voor Jongeren Breda (Stichting TEJO Breda) Oprichting d.d. 4 april 2022

Post- en bezoekadres:
Vierwindenstraat 16
4811 HE Breda
E: welkom@tejo-breda.nl

KvK 86019872
RSIN 863834760
NL97RABO 0199 211 477

Voor bestuursaangelegenheden kunt u contact opnemen met Ingrid van Kasteren
T: 06-19118887
E: welkom@tejo-breda.nl

 

Bestuurssamenstelling

Marie-Thérèse de Lange – voorzitter
Ingrid van Kasteren – penningmeester
José Scholte- secretaris

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Doelstelling Stichting TEJO Breda:

Het bieden van laagdrempelige hulp aan jongeren tussen de 10 en 20 jaar, anoniem en gratis, op het moment dat zij er behoefte aan hebben en op een voor hen bereikbare plaats. We willen preventief werken door hulpvragen snel en professioneel op te nemen, zodat de situatie niet escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. Op deze manier wil TEJO Breda het persoonlijk welzijn van jongeren verbeteren en hen opnieuw in hun kracht zetten, zodat hun ontwikkelingsproces eenvoudiger en zorgelozer kan verlopen.

Jaarverslagen & Jaarrekeningen

2022

BELEIDSPLAN TEJO BREDA

2022

TEJO-huis Goes, Zeeland

06-53937099

TEJO-huis Deurne, Brabant

0493-242102

TEJO-huis Breda, Brabant

06-19118887